Kategoria A

SUZUKI GLADIUS 650 - na tym pojeździe szkolimy i na nim zdaje się egzamin państwowy.

Wymagany wiek minimalny:

 • 24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
 • 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Część teoretyczna – 30 godzin (możliwość zaliczenia poprzez e-learning
Część praktyczna  20 godzin

Ubezpieczenie w cenie kursu.

W cenę kursu wliczony jest egzamin teoretyczny i materiały szkoleniowe (dostęp do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych oraz podręcznik).

UWAGA !

Posiadamy miernik prędkości stosowany na egzaminie państwowym.

CENA KURSU – 2200 zł

Jak zapisać się na kurs?

Wypełnij wniosek w wydziale komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania wraz z następującymi załącznikami:

 • orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem

 • aktualną fotografię

 • zgodą rodziców – przed uzyskaniem pełnoletności Odbierz z wydziału komunikacji tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – będzie on potrzebny do zapisania się na szkolenie w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) a następnie na egzamin.

Jak przebiega egzamin teoretyczny?

Osoba egzaminowana zdaje  egzamin teoretyczny w formie testu komputerowego składającego się z 32 pytań. Każde z nich posiada przypisaną mu wagę punktową od 1 do 3. Zadaniem osoby jest uzyskać co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.

Podczas egzaminu zadaniem osoby egzaminowanej jest odpowiedź na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne są dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wszystkie pytania  egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania egzaminu wynosi 25 min.

Nie zapomnij!

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz okazać egzaminatorowi dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport.

Jak prawidłowo przygotować się do egzaminu praktycznego na kategorię A?

Przyszyły motocyklista ma obowiązek posiadania odpowiedniego stroju składającego się:

 • ze spodni z długimi nogawkami,

 • z kurtki z długimi rękawami zapinanymi na suwak, guziki lub zatrzaski,

 • z rękawic motocyklowych zakrywających całe dłonie oraz

 • z obuwia obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego.

Jak przebiega egzamin praktyczny na placu manewrowym dla kategorii A?

Egzamin praktyczny na placu manewrowym obejmuje:

 • sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku w wyznaczonym stanowisku nienajeżdżając na linie go ograniczające (dopuszczalna są maksymalnie 3 zmiany kierunków ruchu - do tyłu, do przodu, do tyłu) a następnie podparcie pojazdu na podpórce

 • upewnienie się o możliwości jazdy

 • slalom wolny pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym (dwukrotny przejazd bez podpierania się nogami i bez potrącenia pachołków)

 • slalom szybki pomiędzy pachołkami (dwukrotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową; slalom należy wykonać bez podpierania się nogami i bez potrącenia pachołków; poza kategorią AM średnia prędkość przejazdu musi wynieść co najmniej 30 km/h na 2 lub 3 biegu)

 • ominięcie przeszkody (dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda omijając ją raz z prawej a raz z lewej strony przy prędkości najazdowej nie mniejszej niż 50 km/h; zadanie należy wykonać bez podpierania się nogami oraz bez potrącenia pachołków

 • slalom po łukach w kształcie cyfry 8 w prostokącie o wymiarach 7x14 m określonym białymi liniami (pięciokrotny przejazd bez podpierania się nogami, bez potrącenia pachołków oraz nienajeżdżając na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne)

 • hamowanie w sytuacjach awaryjnych we wskazanym miejscu od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla

Jakich motocykli dotyczą kategorie homologacyjne L1e, L2e, L3e, L4e i L5e?

Kategoria L1e

Pojazd kategorii L1e (lekki dwukołowy pojazd silnikowy) w podziale na następujące podkategorie:

 • pojazd L1eA (rower z napędem);

 • pojazd L1eB (dwukołowy motorower);

Kategoria L2e

Pojazd kategorii L2e (trzykołowy motorower) w podziale na następujące podkategorie:

 • pojazd L2e-P (trzykołowy motorower przeznaczony do przewozu pasażerów);

 • pojazd L2e-U (trzykołowy motorower przeznaczony do celów użytkowych);

Kategoria L3e

Pojazd kategorii L3e (dwukołowy motocykl) w podziale na następujące podkategorie:

 • według osiągów motocykla (1), w podziale na następujące podkategorie:

  — pojazd L3e-A1 (motocykl o niskich osiągach);

  — pojazd L3e-A2 (motocykl o średnich osiągach);

  — pojazd L3e-A3 (motocykl o wysokich osiągach);

 • użytek specjalny:

  — motocykl enduro podkategorii L3e-A1E, L3e-A2E lub L3e-A3E,

  — motocykl trialowy podkategorii L3e-A1T, L3e-A2T lub L3e-A3T;

Kategoria L4e

Pojazd kategorii L4e (dwukołowy motocykl z bocznym wózkiem)

Kategoria L5e

Pojazd kategorii L5e (trzykołowy pojazd silnikowy), w podziale na następujące podkategorie:

 • pojazd przeznaczony głównie do przewozu pasażerów;

 • pojazd podkategorii L5e-B (użytkowy pojazd trzykołowy): trzykołowy pojazd użytkowy przeznaczony wyłącznie do transportu towarów;

Pojazdy kategorii L są dalej sklasyfikowane według napędu pojazdu:

a) pojazdy napędzane silnikiem spalinowym o spalaniu wewnętrznym: — z zapłonem samoczynnym (CI), — z zapłonem iskrowym (PI);

b) pojazdy napędzane silnikiem spalinowym o spalaniu zewnętrznym, turbiną lub silnikiem z tłokiem obrotowym; przy czym, do celów zgodności z wymogami w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa funkcjonalnego, pojazd wyposażony w taki napęd uznawany jest za taki sam jak pojazd z silnikiem spalinowym PI o spalaniu wewnętrznym;

c) pojazdy z silnikiem napędzanym wstępnie sprężanym powietrzem, który nie emituje wyższych poziomów zanieczyszczeń lub gazów obojętnych niż poziomy obecne w otaczającym powietrzu; przy czym, w odniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz przechowywania paliwa i zasilania w nie, pojazdy takie uważa się za pojazdy z napędem na paliwo gazowe;

d) pojazdy napędzane silnikiem elektrycznym;

e) pojazdy hybrydowe z konfiguracją dowolnych napędów, o których mowa w lit. a), b), c) lub d) niniejszego ustępu lub dowolną kombinacją tych konfiguracji napędu, w tym wieloma silnikami spalinowymi lub elektrycznymi.

Parametry pojazdów według danej kategorii L

Wymiary dla wszystkich pojazdów kategorii L:

 • długość ≤ 4 000 mm

 • szerokość: ≤ 2 000 mm

 • wysokość ≤ 2 500 mm

Ponadto dla kategorii L3e:

 • dwa koła i napęd zgodny z przepisami rozporządzenia oraz

 • masa maksymalna = masa technicznie dopuszczalna podana przez producenta oraz

 • pojazd dwukołowy, którego nie można sklasyfikować jako należącego do kategorii L1e

L3e-A1 Motocykl o niskich osiągach:

 • pojemność silnika ≤ 125 cm3 oraz

 • maksymalna ciągła moc znamionowa lub netto (1) ≤ 11 kW oraz

 • stosunek moc (1)/masa ≤ 0,1 kW/kg

L3e-A2 Motocykl o średnich osiągach:

 • maksymalna ciągła moc znamionowa lub netto (1) ≤ 35 kW oraz

 • stosunek moc /masa ≤ 0,2 kW/kg oraz

 • nie pochodzi z pojazdu wyposażonego w silnik o ponad dwukrotnie większej mocy oraz

  pojazd L3e, którego nie można sklasyfikować na podstawie dodatkowych kryteriów podklasyfikacji 7, 8 i 9 pojazdów L3e-A1

L3e-A3 Motocykl o wysokich osiągach

 • każdy inny pojazd L3e, którego nie można sklasyfikować w oparciu o kryteria klasyfikacji pojazdu L3e-A1 lub L3e-A2

L3e-AxE (x = 1, 2 lub 3) Motocykle enduro

 • wysokość siedzenia ≥ 900 mm oraz

 • prześwit ≥ 310 mm oraz

 • całkowite przełożenie na najwyższym biegu (przełożenie przekładni wstępnej × przełożenie skrzyni biegów umożliwiające osiągnięcie największej prędkości × przełożenie przekładni głównej) ≥ 6,0 oraz

 • masa w stanie gotowym do jazdy plus masa akumulatora napędowego w przypadku napędu elektrycznego lub hybrydowego napędu elektrycznego ≤ 140 kg oraz

 • brak miejsca siedzącego dla pasażera

L3e-AxT (x = 1, 2 lub 3) Motocykle trialowe

 • całkowite przełożenie na najwyższym biegu (przełożenie przekładni wstępnej × przełożenie skrzyni biegów umożliwiające osiągnięcie największej prędkości × przełożenie przekładni głównej) ≥ 7,5 oraz

 • masa w stanie gotowym do jazdy ≤ 100 kg oraz

 • brak miejsca siedzącego dla pasażera

Ponadto dla kategorii L4e:

 • podstawowy pojazd silnikowy zgodny z kryteriami klasyfikacji i podklasyfikacji dla pojazdu L3e oraz

 • podstawowy pojazd silnikowy wyposażony w jeden boczny wózek oraz

 • maksymalnie cztery miejsca siedzące, w tym miejsce dla kierowcy, na motocyklu z bocznym wózkiem oraz

 • maksymalnie dwa miejsca siedzące dla pasażerów w bocznym wózku oraz
 • masa maksymalna = masa technicznie dopuszczalna podana przez producenta

Ponadto dla kategorii L5e:

 • trzy masa w stanie gotowym do jazdy ≤ 1 000 kg oraz

 • pojazd trzykołowy, którego nie można sklasyfikować jako pojazdu L2e oraz

  L5e-A Pojazd trzykołowy

 • pojazd L5e inny niż pojazdy zgodne ze szczególnymi kryteriami klasyfikacji dla pojazdu L5e-B oraz

 • maksymalnie pięć miejsc siedzących, w tym miejsce siedzące dla kierowcy

  L5e-B Użytkowy pojazd trzykołowy

 • zaprojektowany jako pojazd użytkowy i charakteryzujący się zamkniętym przedziałem dla kierowcy i pasażerów dostępnym z nie więcej niż trzech stron oraz

 • maksymalnie dwa miejsca siedzące, w tym miejsce siedzące dla kierowcy oraz

 • przeznaczony wyłącznie do transportu towarów i wyposażony w otwartą lub zamkniętą praktycznie prostą i poziomą przestrzeń ładunkową spełniającą następujące kryteria:

  a) długość przestrzeń ładunkowa × szerokość przestrzeń ładunkowa ≥ 0,3 × długość pojazd × szerokość pojazd lub

  b) równoważna przestrzeń ładunkowa określona powyżej zaprojektowana do instalacji maszyn lub wyposażenia oraz

  c) z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną sztywną przegrodą od przestrzeni przeznaczonej dla osób znajdujących się w pojeździe oraz

  d) przestrzeń ładunkowa zdolna pomieścić co najmniej sześcian o długości boku 600 mm