Kategoria A

Honda CB650R - na tych motocyklach szkolimy i na nim zdaje się egzamin państwowy.

Wymagany wiek minimalny:

 • 24 lata – jeżeli osoba szkolona nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
 • 20 lat – jeżeli osoba szkolona co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

Część teoretyczna – 30 godzin (możliwość zaliczenia poprzez e-learning)
Część praktyczna  20 godzin

Możliwość płatności w ratach.

Ubezpieczenie w cenie kursu.

W cenę kursu wliczony jest egzamin teoretyczny i materiały szkoleniowe (dostęp do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych oraz podręcznik).

Istnieje możliwość zdawania egzaminu na naszych pojazdach.

Naszą kadrę szkolącą tworzą pasjonaci motocyklowi z doświadczeniem zdobytym na drogach wielu krajów świata. W trakcie szkolenia nie tylko przygotowują do zdania egzaminu, ale również zwracają uwagę na elementy techniki kierowania motocyklem, które będą przydatne w pokonywaniu kilometrów po zdanym egzaminie państwowym .

Jazda motocyklem to nie tylko poruszanie się w ruchu miejskim. Dlatego szkolenie odbywa się także poza obszarem zabudowanym w celu poznania niebezpieczeństw wynikających z jazdy z maksymalną dopuszczalną prędkością. Zapoznajemy wtedy osobę szkoloną np. ze zjawiskiem “przeciwskrętu”, którego nabycie umiejętności prawidłowego wykonania jest istotą bezpiecznej jazdy motocyklem.

Jazdy w ruchu miejskim przebiegają również w asyście instruktora poruszającego się na motocyklu, co pozwala skorygować poprawność poruszania się. Komunikacja pomiędzy osoba szkoloną a instruktorem odbywa się przez dwustronny system łączności, dzięki czemu na bieżąco przekazywane są wskazówki należytego prowadzenia motocykla.

UWAGA !

Posiadamy miernik prędkości stosowany na egzaminie państwowym.

CENA KURSU – 3000 zł

CENA KURSU EKSPRESOWEGO B – 3800 zł (CAŁY KURS MOŻESZ UKOŃCZYĆ W MINIMUM 2 TYGODNIE!)

Jak zapisać się na kurs?

Wypełnij wniosek w wydziale komunikacji zgodnym z miejscem zameldowania wraz z następującymi załącznikami:

 • orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem

 • aktualną fotografię

 • zgodą rodziców – przed uzyskaniem pełnoletności Odbierz z wydziału komunikacji tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – będzie on potrzebny do zapisania się na szkolenie w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) a następnie na egzamin.

Jak przebiega egzamin teoretyczny?

Osoba egzaminowana zdaje  egzamin teoretyczny w formie testu komputerowego składającego się z 32 pytań. Każde z nich posiada przypisaną mu wagę punktową od 1 do 3. Zadaniem osoby jest uzyskać co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.

Podczas egzaminu zadaniem osoby egzaminowanej jest odpowiedź na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne są dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wszystkie pytania  egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania egzaminu wynosi 25 min.

Nie zapomnij!

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz okazać egzaminatorowi dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport.

Jak prawidłowo przygotować się do egzaminu praktycznego na kategorię A?

Przyszyły motocyklista ma obowiązek posiadania odpowiedniego stroju składającego się:

 • ze spodni z długimi nogawkami,

 • z kurtki z długimi rękawami zapinanymi na suwak, guziki lub zatrzaski,

 • z rękawic motocyklowych zakrywających całe dłonie oraz

 • z obuwia obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego.

Jak przebiega egzamin praktyczny na placu manewrowym dla kategorii A?

Egzamin praktyczny na placu manewrowym obejmuje:

 • sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego

 • zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku w wyznaczonym stanowisku nienajeżdżając na linie go ograniczające (dopuszczalna są maksymalnie 3 zmiany kierunków ruchu - do tyłu, do przodu, do tyłu) a następnie podparcie pojazdu na podpórce

 • upewnienie się o możliwości jazdy

 • slalom wolny pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym (dwukrotny przejazd bez podpierania się nogami i bez potrącenia pachołków)

 • slalom szybki pomiędzy pachołkami (dwukrotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową; slalom należy wykonać bez podpierania się nogami i bez potrącenia pachołków; poza kategorią AM średnia prędkość przejazdu musi wynieść co najmniej 30 km/h na 2 lub 3 biegu)

 • ominięcie przeszkody (dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda omijając ją raz z prawej a raz z lewej strony przy prędkości najazdowej nie mniejszej niż 50 km/h; zadanie należy wykonać bez podpierania się nogami oraz bez potrącenia pachołków

 • slalom po łukach w kształcie cyfry 8 w prostokącie o wymiarach 7x14 m określonym białymi liniami (pięciokrotny przejazd bez podpierania się nogami, bez potrącenia pachołków oraz nienajeżdżając na linie wyznaczające zadanie egzaminacyjne)

 • hamowanie w sytuacjach awaryjnych we wskazanym miejscu od prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla