Szkolenia okresowe

Zapisy na kursy w systemie ciągłym.

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Po ukończeniu szkolenia należy wymienić prawo jazdy, uzyskując w rubryce 12 wpis potwierdzający odbycie szkolenia okresowego w postaci kodu 95DDMMRRR określającego datę ponownego szkolenia.

Czas trwania kursu 35 godzin teorii, również w formie e-learningowej.

Zapraszamy do współpracy firmy transportowe - negocjacje cen. Dostosowujemy się do możliwości czasowych kierowców!!! 

Cena kursu - 650 zł (w tym materiały szkoleniowe).