ADR podstawowy

Transport towarów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, zgodny z międzynarodową konwencją ADR. By móc uzyskać stosowne pozwolenia, koniecznością jest zdanie egzaminu poprzedzonego stosownym szkoleniem.

Kurs ADR powinny odbyć osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych: kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowania oraz rozładowywania pojazdu.

Jeżeli chcesz mieć pewność rzetelnego przygotowania do egzaminu i późniejszej pracy na stanowisku kierowcy ADR, oferta ośrodka Vektra powstała z myślą o Tobie.

Organizujemy kurs podstawowy ADR, który jest wymaganym niezbędnym minimum w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia – samych kierowców, jak również innych uczestników ruchu.

Szkolenie podstawowe ADR przeznaczone jest dla osób, które:

  • ukończyły 21. rok życia,
  • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.
Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:
  • ogólne wymagania związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
  • najważniejsze typy zagrożeń,
  • obowiązki kierowcy przewożącego towarów niebezpieczne,
  • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
  • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu towarów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
  • zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
  • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 18 godzin. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Egzamin po kursie podstawowym ADR:

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za pozytywny, jeśli udzielono prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań.

Kurs początkowy ADR może być Twoją szansą na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia – w kraju lub za granicą. Dlatego już teraz skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły szkolenia.

CENA: 750 zł