Kategoria BE

VW Multivan + przyczepa – na takim pojeździe odbywa się szkolenie.

Część praktyczna – 15 godzin.

Możliwość płatności w ratach.
Materiały szkoleniowe i ubezpieczenie w cenie kursu.

W cenie kursu udostępniamy nasz pojazd na egzamin państwowy.

Możliwość ukończenia kursu w ciągu 7 dni.

Instruktorzy podczas szkolenia przekazują nie tylko wiedzę na temat techniki jazdy pojazdem z przyczepą np. kempingową, przyczepą do przewozu koni, przyczepą do przewozu łodzi lub “lawetą”, a także sposobu mocowania przewożonego ładunku. Prowadzenie zwłaszcza podczas cofania wymaga odpowiednio wysokich umiejętności manewrowania pojazdem, lecz egzamin państwowy zdasz pomyślnie, ponieważ przystępujesz do niego na naszym pojeździe.

Naukę prowadzimy nie tylko na trasach egzaminacyjnych, ale również na najtrudniejszych skrzyżowaniach w Gdańsku i poza obszarem zabudowanym przy maksymalnie dopuszczalnych prędkościach. Uczymy jak zachowywać się np. przy bocznych podmuchach wiatru, aby prowadzenie pojazdu z przyczepą było bezpieczne i przyjemne.

CENA KURSU – 2000 zł

KOD 96 - 4 godziny dodatkowej jazdy  600 zł

Kiedy wymagane jest prawo jazdy kategorii BE?

Wymagana jest do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t wraz z przyczepą także o DMC do 3,5 t (laweta z pojazdem). Uprawnia ona również do kierowania ciągnikiem rolniczym wraz z dwoma przyczepami, czyli dokładnie jak w przypadku kategorii T.

Czym jest uprawnienie B96?

Pozwala ono kierować zespołem pojazdów o masie do 4250 kg bez względu na masę przyczepy pod warunkiem, że pojazd holujący ma o 33 proc. większą masę w stosunku do masy przyczepy.

Uprawnienie B96 uzyska się po zdaniu egzaminu takiego jak na ketegorię BE. W celu przystąpienia do egzaminu nie trzeba jednak kończyć kursu a jedynie wystarczy założyć profil kandydata na kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji.

Osoby, które korzystają z uprawnień kodu 96 muszą pamiętać o tym, że w przypadku, gdy masa zestawu przekroczy 3500 kg, wówczas muszą dokonywać opłat za korzystanie z dróg płatnych (zgodnie z prawem kierujemy wtedy samochodem ciężarowym).