warsztaty szerokie

Koleżanki i koledzy,

Ośrodek nasz uzyskał poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań uprawniających między innymi  do organizowania corocznych warsztatów dla instruktorów nauki jazdy.

W oparciu o zapisy "Ustawy o Kierujących Pojazdami" każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. 

Ponadto do 07.01.2020 r. każdy instruktor jest zobowiązany do przedstawienia staroście lub w wydziale komunikacji dokumentu poświadczającego odbycie takiego warsztatu.

Zgodnie z "Rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie szkolenia osób..." warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców odbywają się w ramach 14 godzinnych zajęć, gdzie 10 godzin dotyczy teorii a 4 godziny przeznaczone są na praktykę.

KOSZT : 250 zł

W sprawach szczególnych proszę o kontakt  pod nr tel. 58 341 76 02

Zapraszamy serdecznie!

Ze szkoleniowym pozdrowieniem

Darek Tarnowski.

Logo2

Certyfikaty:

certyfikat 1
 
 certyfikat 2
 
 certyfikat 3
 
certyfikat 4
 
certyfikat 5
 
certyfikat 6
 
certyfikat 7

   Wyróżnienia:  

wyroznienie 1
 
 wyroznienie 2
 
 wyroznienie 3
 
wyroznienie 4
 
wyroznienie 5
 
wyroznienie 5
Go to top ?>