katB szerokie

KIA RIO – na takich pojazdach szkolimy i na nich zdaje się egzamin państwowy 

Wymagany wiek minimalny to 18 lat. 

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Część teoretyczna – 30 godzin (możliwość zaliczenia poprzez e-learning)
Sprawdź tutaj wersję demo kursu e-learning!

Część praktyczna 30 godzin

Możliwość płatności w ratach.
Ubezpieczenie w cenie kursu. 

W cenę kursu wliczony jest egzamin teoretyczny i materiały szkoleniowe (dostęp do aktualnej bazy pytań egzaminacyjnych oraz podręcznik).

CENA KURSU B – 1650 zł

CENA KURSU INDYWIDUALNEGO B  1949 zł (DOSTOSUJEMY GODZINY JAZD DO TWOICH POTRZEB!)

CENA KURSU EKSPRESOWEGO B – 2500 zł (CAŁY KURS MOŻESZ UKOŃCZYĆ W MINIMUM 2 TYGODNIE!)

CENA KURSU KATEGORIA B1  1750 zł (DLA OSÓB W WIEKU 15 LAT I 9 MIESIĘCY NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA KURSU!)

Najbliższy kurs rozpoczynamy w dniu 03.09.2019 o godzinie 16:00. Zapraszamy!

Najczęściej Zadawane Pytania:

Wypełnij wniosek w wydziale komunikacji  zgodnym z miejscem zameldowania  wraz z następującymi załącznikami:

  • orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań  do kierowania pojazdem 
  • aktualną fotografię
  • zgodą rodziców – przed uzyskaniem pełnoletności

Odbierz z wydziału komunikacji  tzw. Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK ) – będzie on potrzebny do zapisania się na szkolenie w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) a następnie na egzamin.

Osoba egzaminowana zdaje  egzamin teoretyczny w formie testu komputerowego składającego się z 32 pytań. Każde z nich posiada przypisaną mu wagę punktową od 1 do 3. Zadaniem osoby jest uzyskać co najmniej 68 z 74 możliwych punktów.

Podczas egzaminu zadaniem osoby egzaminowanej jest odpowiedź na 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej. Zadania egzaminacyjne są dobierane losowo dla każdego zdającego z osobna. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest określana na podstawie ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wszystkie pytania  egzaminu teoretycznego na prawo jazdy mają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania egzaminu wynosi 25 min.

Nie zapomnij!

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz okazać egzaminatorowi dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty lub paszport.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla.

Posiadając uprawnienia tej kategorii automatycznie możemy kierować pojazdami niższych kategorii prawa jazdy - B1 i AM, czyli motorowerem, czterokołowcem oraz czterokołowcem lekkim.

Możemy poruszać się z przyczepą o DMC do 750 kg. Dozowolone poruszanie się z przyczepą o wyższym DMC pod warunkiem, że łączne DMC zepołu pojazdów nie przekracza 3500 kg. W innym przypadku konieczne jest zdobycie dodatowego uprawnienia w postaci kodu 96.

Prawo jazdy kategorii B to również uprawnienia do prowadzenia ciągnika rolniczego i pojazdu wolnobieżnego albo w połączeniu z przyczepą.

Jeśli posiadamy prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, to mamy prawo jeździć motocyklem o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 i mocy 11 kW przy stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg.

Z prawem jazdy kat. B możemy prowadzić samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t w połączeniu z przyczepą o DMC do 750 kg. Łączna masa pojazdów wyniesie wtedy 4250 kg. 

W sytuacji, gdy DMC przyczepy wyniesie powyżej 750 kg, to wówczas prawo jazdy kat. B uprawnia do ciągnięcia tejże przyczepy pod warunkiem, że łączne DMC zespołu pojazdów nie przekroczy 3,5 t.

 

 
 
 

Logo2

Certyfikaty:

certyfikat 1
 
 certyfikat 2
 
 certyfikat 3
 
certyfikat 4
 
certyfikat 5
 
certyfikat 6
 
certyfikat 7

   Wyróżnienia:  

wyroznienie 1
 
 wyroznienie 2
 
 wyroznienie 3
 
wyroznienie 4
 
wyroznienie 5
 
wyroznienie 5
Go to top ?>